ตารางเดินรถ
 คู่มือ DGA
 D G A
 งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
 ฐานข้อมูลตำบลออนไลน์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ

ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัด กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือน ธันวาคม 2566)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 13 หมู่ 2ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๓ หมู่ ๒ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านตั้งข้าว ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 21 หมู่ที่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ดูข่าวทั้งหมด
W
เว็บบอร์ด
ebboard


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น