แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7

07/03/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

24/02/2023

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 17

06/10/2022

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 16

29/09/2022

รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15

28/09/2022

รายงานผลการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 5

24/08/2022

รายงานผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 14

24/08/2022

รายงานผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 13

24/08/2022

รายงานผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 12

24/08/2022

รายงานผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 9

24/08/2022

รายงานผลการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ครั้งที่ 8

24/08/2022

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 11

03/08/2022

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 10

03/08/2022

รายงานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4

23/06/2022

รายการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 ครั้งที่ 7

23/06/2022

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 6

31/05/2022

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

21/04/2022

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

11/03/2022

รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

10/02/2022

รายงานการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3

10/02/2022

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 โอนครั้งที่ 9

09/08/2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

07/04/2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

07/04/2021

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

07/04/2021

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 4

11/01/2021

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 3

11/01/2021

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 2

11/01/2021

งบประมาณรายจ่ายประจำปี โอนครั้งที่ 1

11/01/2021


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น