จดหมายข่าว

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเทิง

27/10/2022

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขยะพลาสติกผลิตเป็นน้ำมัน (ระบบไพโรไลซิส)

27/10/2022

กิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

27/10/2022

เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ทต.เวียงเทิง ดำเนินการฉีดล้างบริเวณลาน วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ม.20

27/10/2022

เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับงานสาธารณสุขฯ จัดเตรียมสถานทีี่ ที่จะใช้ในการอบรม ณ ข่วงเวียงเทิง

27/10/2022

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทต.เวียงเทิง บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุจอมใจ

23/06/2020

ประมวลภาพ ทีมงาน TRASH HERO CHIANG RAI ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำอิง

23/06/2020

นายกฯ ร่วมกิจกรรม TRASH HERO CHIANG RAI ณ หาดเชียงราย

23/06/2020

กองช่าง ออกซ่อมไฟกิ่งภายในชุมชน เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

23/06/2020

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์

23/06/2020

กิจกรรมพบปะผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2563

23/06/2020

การออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

23/06/2020

กองช่าง งานป้องกันฯ ซ่อมแซมราวบันไดทางเดินคนพิการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง

23/06/2020

กองช่าง งานป้องกันฯ ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง

23/06/2020

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลตำบลเวียงเทิง

22/06/2020

เทศบาล ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึก

22/06/2020

นำเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ เวทีสุดยอดผู้นำ (สสส.)

22/06/2020

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

22/06/2020

การออกสำรวจจัดเก็บภาษี

22/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น