การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

29/04/2024

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเทิง และ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

28/04/2023

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อชีวิตเยาวชนปลอดภัย ประจำปี 2565

28/04/2023

รายงานผลการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน หมู่ 14 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565

28/04/2023

กิจกรรม " TRASH HERO @THOENG "

28/04/2023

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการบ้านตัวอย่าง(บำบัดน้ำเสีย) ประจำปี 2565

28/04/2023


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น