แผนพัฒนาท้องถิ่น / ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2567

31/05/2024

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566-2570)

26/04/2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

19/01/2024

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565

22/11/2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

22/11/2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566

21/11/2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566

20/11/2023

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

18/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับ 11

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ 8

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับ 9

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 10

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับ 1

17/10/2022

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2561 - 2565 )

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 1

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 2

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 3

15/06/2020

แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ 4

15/06/2020

รายงานติดตามประเมินผลแผน 2562

15/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น