เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (EXCEL)

01/11/2023

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (WORD)

01/11/2023

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (PDF)

26/09/2023

เทศบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566

14/09/2022

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

12/10/2021

เทศบัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

22/09/2020

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

19/09/2019

เทศบัญญํติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562

02/08/2019

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปี 2561

05/04/2018

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปี 2561

05/04/2018

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561

05/04/2018

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปี 2561

05/04/2018

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปี 2560

05/04/2018

รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560

05/04/2018

รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2560

05/04/2018

รายงานประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

05/04/2018


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น