สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2567 จังหวัดพิษณุโลก

06/06/2024

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 3/2567 จังหวัดพิษณุโลก

06/06/2024

กำหนดการ การประชุมและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 26 กรกฎาคม 2567

30/05/2024

กำหนดการการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และคณะกรรมาธิการบริหารสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (สัดส่วนภาคเหนือ) ครั้งที่ 3/2567

30/05/2024

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1 / 2567

19/03/2024

เอกสารประกอบการบรรยายขอใช้พื้นที่ป่าและป่าสงวน

08/02/2024

เอกสาร ผอ.พงษ์ศักดิ์ กวีนนทชัย สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ 1 ก.พ. 67

08/02/2024

รายงานการประชุมการประชุม สัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงาน คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

26/01/2024

กำหนดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้ง 2 / 2567 (ฉบับแก้ไขวันที่)

22/12/2023

หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือฯ ครั้งที่ 2/2567 ณ เชียงราย (เฉพาะคณะกรรมการ)

14/12/2023

หนังสือเชิญสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือเข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดเชียงราย วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 (ของสมาชิก)

13/12/2023

เอกสารประกอบการประชุมฯ ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566

03/09/2023

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566

11/08/2023

4.เอกสารประกอบการบรรยาย

04/05/2023

3.รายชื่อ ทต. กลุ่มเหนือบน 1 อบรมเตรียมรับงบประมาณ จำนวน 5 รุ่น

04/05/2023

2.โครงการเขตพื้นที่ 10 (แนบหนังสือ)

04/05/2023

1.ว60หนังสือเข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่ เขตพื้นที่ 10

04/05/2023

4.กำหนดการโครงการฯ เจ้าหน้าที่

04/05/2023

3.รายละเอียดโครงการเขตพื้นที่ 10 (แนบหนังสือ)

04/05/2023

2.รายละเอียดโครงการภาค (แนบหนังสือขอวิทยากร)

04/05/2023

1.หนังสือขออนุเคราะห์วิทยากร (สำนักงบฯ)

04/05/2023

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ พื้นที่เขต 18 (หลักสูตรผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ)

20/03/2023

หนังสือเชิญผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจจัดการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (28 กพ 66)

24/02/2023

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่ 17 (28 กพ 66)

24/02/2023

หนังสือเชิญผู้อำนวยการฝ่านสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ ธกส. (28 กพ 66)

24/02/2023

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 (28 กพ 66)

24/02/2023

หนังสือเชิญ นายกเทศมนตรี ประธานสภา ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม (28 กพ 66)

24/02/2023

กำหนดการ การประชุม และสัมมนาทางวิชาการ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ และคณะกรรมาธิการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 18 มกราคม 2566

26/01/2023

กำหนดการ การประชุมทางและสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของสมาชิกสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (สมาชิก)

26/01/2023

หนังสือเชิญประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ผู้แทนนายก ผู้แทนปลัด ที่ปรึกษา

26/01/2023

หนังสือเชิญประชุมประธานสันนิบาตจังหวัดภาคเหนือ

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลช้างเผือก

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ปลัดเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลพบพระ

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตร

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลหนองฉาง

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปิน

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด (เชียงใหม่)

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า

26/01/2023

หนังสือเชิญคณะกรรมาธิการสันนิบาตภาคเหนือร่วมประชุม 18 มค 66 นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

26/01/2023


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น