แผนปฏิบัติการเทศบาลตำบลเวียงเทิง

แผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

15/01/2024

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

06/12/2023

แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2567

06/11/2023

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-พ.ศ.2569)

12/10/2023

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเทิง (2567-2569)

12/10/2023

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ.2565-568)

19/06/2023

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)

22/03/2021

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(2563-2566)

07/10/2020

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (2561-2563)

09/07/2020

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

09/07/2020

แผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี (2561-2563)

09/07/2020

แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวียงเทิง

24/06/2020

แผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

24/06/2020

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(2561-2564)

19/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น