ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญของรางวัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (No Gift Policy)

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มารายงานตัวและเข้ามารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ในวันที่ 26

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 8 มีนาคม 2567 วันสตรีสากล International women's day

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัด กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567

การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ด้วย วิตามินโฟลิก (Folic acid)

กรมควบคุมโรค จัดสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรอง “โรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี” ฟรีได้ทุก รพ.รัฐ ในประชาชนที่เกิดก่อนปี พ.ศ. 2535

ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒๑ (สามแยกบ้านนางเดือนแรม แจ๊คสัน - หนองกู่ป่ายาง) หมู่ ๑๔ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรา

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สิทธิผู้สูงอายุ

มาทำความรู้จัก ภาวะคลอดก่อนกำหนด และการดูแลที่ถูกต้อง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2566 หลักสูตรผู้ประกอบการ จำนวน 3 รุ่น

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคน ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง วัน อาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต/หนังสือรับรองสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ป

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ให้ผู้ดำเนินกิจการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบอภ.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบอภ.3) ประจำปี พ.ศ. 25

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อของเทศบาลตำบลเวียงเทิง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส EIT ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่อง การประเมินผลการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำสั่งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลเวียงเทิง พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เชิญชวนเที่ยวงาน วันลอยกระทง ประจำปี 2565

เชิญชวนผู้ที่สนใจรับน้ำหมักชีวภาพ (จากเศษอาหาร) สำหรับใช้ในงานด้านการเกษตรและครัวเรือน

ประชาสัมพันธ์ “การทิ้งขยะเปียก” ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เข้ารับใช้บริการ

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมาย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมากำจัดขยะ จำนวน 1 อัตรา

สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง กลับมาเปิดให้บริการแล้ว

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การเปิดบริการสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ในจังหวัดเชียงราย

หลักสูตรปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเวียงเทิง พุทธศักราช 2563 สาหรับเด็กปฐมวัย 2 ขวบ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย( พุทธศักราช 2560)

นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประจำปี พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2565 เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง  เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติต่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สิทธิและสวัสดิการของผู้พิการ

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าขายส่ง ขายปลีก ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง งดใช้สถานที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง ในการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม หรือการออกกำลังกายแบบรวมกลุ่ม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน

อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  28 มีนาคม 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

LInk : เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

QR Code แอพพลิเคชั่น โมเดลพลังเยาวชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Empowering Youth To Application For WiangThoeng)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือ

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลื

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกต

28 มีนาคม 2564 (เข้าคูหา เลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง และ สมาชิกสภาเทศบาล )

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด  90 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564

ประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเทิิง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

วันเวลาและสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง

ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง 

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียน ผู้ที่สนใจจำหน่ายอาหาร งาน “หนาวนี้ ที่เวียงเทิง\\

ขอเจินทุกท่าน แอ่วงาน “ หนาวนี้ ที่เวียงเทิง \" ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานประจำรถขยะ)

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม , อำเภอ เทิง ที่เข้าร่วมโครงการจากภาครัฐ คนละครึ่ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขต เทศบาลตำบลเวียงเทิง

แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

แบบฟอร์ม ผู้ปฎิญาณตน \"งดเหล้าเข้าพรรษา\"

ประกาศรับสมัครด่วน !!!!!!!! รับ สมัครถึง วันที่ 25 มิย 63 นี้

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรืื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ตารางแผนการออกประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ภาษีป้าย ประจำปี 2563

งานประเพณีลอยกระทง \"ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง อำเภอเทิง ประจำปี 2562\" 

 ประชาสัมพันธ์ เรื่องว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานจัดเก็บและพัฒนารายได้

กำหนดการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

การเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จังหวัดเชียงราย

เรื่อง มาตรการ การอยู่เวรรักษาการณ์ การใช้ทรัพย์สินและการดูแลป้องกันทรัพย์สินของเทศบาล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส. 2562

ประกาศเรื่อง การยื่นคำร้องการจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ และการห้ามจำหน่ายสินค้าบนพื้นผิวจราจรหรือทางเท้า

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เวียงเทิง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียเทิง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง 6 นโยบาย ของ กระทรวงมหาดไทย ในการกำจัดขยะ !!!!!!

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนชาวอำเภอเทิงทุกท่านเข้าร่วมโครงการ เจียงฮาย เมืองสะอาด

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการทิ้งขยะเปียกในสถานที่ราชการ (รายละเอียดตามภาพ)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ ดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีป้าย

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารักการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562 ตำแหน่ง บุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรปฏิบัติงานช่าง

ประชาสัมพันธ์(เพิ่มเติม) การกำหนดและประเมินสมรรถนะ (แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างเหมา) ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่าตามโครงการ \"มือถือเก่าไป เพื่อหนังสือใหม่ให้พวกหนู\" ณ เทศบาลตำบลเวียงเทิง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรชุมชน พี่น้องประชาชน ร่วมรับชมการจัดเวทีเปิดแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการพัฒนาต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2561

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์การรับยื่นแบบและรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศจากเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประเพณี สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ประจำปี 2560

ร่วมกันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล. และขยายไหล่ทาง ซอย 1 เวียงจอมจ้อ

เทศบาลตำบลเวียงเทิง ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างพร้อมอันดับสำรอง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลเวียงเทิง กำหนดการประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น