แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน

10/06/2024

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

09/04/2024

แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567

27/10/2023

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง รอบ 6 เดือน

08/03/2023

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570

29/09/2022

ขออนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

11/08/2022

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

11/08/2022

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

10/08/2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

01/04/2022

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

04/03/2022

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

04/03/2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

05/04/2021

แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

15/02/2021

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

15/02/2021

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

15/02/2021

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

13/07/2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562

13/07/2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

13/07/2020

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

13/07/2020

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

13/07/2020

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

13/07/2020

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

13/07/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น