การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2567

07/05/2024

รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

17/03/2023

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปี 2565

23/03/2022

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

04/03/2022

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

03/03/2022

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

02/12/2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ITA ประจำปี 2564

07/04/2021

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

07/04/2021

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

18/02/2021

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ITA ประจำปี 2563

18/02/2021

ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

18/02/2021

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562

16/02/2021


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น