แผนการดำเนินงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ประจำปีงบประมาณ 2566

30/04/2024

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2567 ( 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

09/04/2024

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

27/03/2024

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

25/12/2023

รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

26/10/2023

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2567

04/10/2023

การติดตามและประเมินผลแผน ปีงบประมาณ 2565

01/12/2022

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2566

18/10/2022

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

20/04/2022

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

15/02/2022

แผนดำเนินงานประจำปี 2565

15/02/2022

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2564 (รอบ6เดือนแรก)

19/04/2021

รายงานผลการดำเนินงาน(ติดตามประเมินผลแผน) ประจำปี พ.ศ.2563

15/02/2021

แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

15/02/2021

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือนแรก)

03/07/2020

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

16/06/2020

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2563

12/06/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น