การบริหารจัดการขยะ

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน

22/02/2021

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2563

22/02/2021

สรุปปริมาณการเบิกจ่ายค่าน้ำมันในการบริหารจัดการขยะประจำปี 2562-2564

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน มกราคม 2564 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน กันยายน 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มกราคม 2563 (ธงแดง)

22/02/2021

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ธงเขียว)

22/02/2021

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ธงเขียว)

22/02/2021

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ธงเขียว)

22/02/2021

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ธงเขียว)

22/02/2021

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ธงเขียว)

22/02/2021

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

22/02/2021

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนมกราคม 2564

22/02/2021

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนธันวาคม2563

22/02/2021

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน2563

22/02/2021

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนตุลาคม 2563

22/02/2021


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น