คู่มือการปฏิบัติงาน

คูู่มือการใช้งานท้องถิ่นดิจิทัลเทศบาลตำบลเวียงเทิง

18/03/2024

คู่มือแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน

29/06/2023

คู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นพลังชุมชนเพื่อเวียงเทิงน่าอยู่

23/02/2022

คู่มือการใช้แอพพลิเคชั่นโมเดลพลังเยาวชนสร้างสรรค์เพื่อเวียงเทิงน่าอยู่

23/02/2021

คู่มือปฏิบัติการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

25/06/2020

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

19/06/2020

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

18/06/2020

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

18/06/2020

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

08/06/2020

คู่มือสวัสดิการชุมชน

22/03/2018

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

22/03/2018

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

22/03/2018


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น