ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง ( ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข )

ข่วงวัฒนธรรมเวียงเทิง ( ข่วงเวียงเทิงสร้างสุข ) ลานกิจกรรม และ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย ของชาวเวียงเทิง 

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ