วัดพระธาตุประตูเวียง

วัดพระธาตุประตูเวียง บ้านเวียง หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เทิง 

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ