วัดพระธาตุจอมจ้อ

วัดพระธาตุจอมจ้อ ตั้งอยู่บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ