วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์

วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง

สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ