การขยายระยะเวลา ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "76 วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย"

ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ

ประกาศ การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัด กอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น