กิจการสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

11/03/2024

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567

06/03/2024

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

09/01/2024

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566

04/12/2023

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

04/12/2023

ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

12/10/2023

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

02/10/2023

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

05/09/2023

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

05/09/2023

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565

17/06/2023

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

15/05/2023

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

03/03/2023

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ( พ.ศ. 2567 )

27/02/2023

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

03/01/2023

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

03/01/2023

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

02/09/2022

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

02/09/2022

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

25/08/2022

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565

25/08/2022

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

29/06/2022

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

29/06/2022

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

29/06/2022

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ (ครั้งแรก) ประจำปี 2564

05/07/2021

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.2565)

05/07/2021

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

22/04/2021

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

22/04/2021

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

22/04/2021

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

22/04/2021

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

22/04/2021

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

28/05/2020

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

28/02/2020

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562

29/11/2019

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562

26/08/2019

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

15/08/2019

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

27/03/2019


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น