ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย

21/02/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

21/02/2020

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

21/02/2020

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเชียงราย

21/02/2020

พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

21/02/2020


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น