การบริหารจัดการขยะ

คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน

รายงานสรุปค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2563

สรุปปริมาณการเบิกจ่ายค่าน้ำมันในการบริหารจัดการขยะประจำปี 2562-2564

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน มกราคม 2564 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมค่าขยะ ประจำเดือน กันยายน 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน เมษายน 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ธงแดง)

ค่าธรรมเนียมขยะ ประจำเดือน มกราคม 2563 (ธงแดง)

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ธงเขียว)

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (ธงเขียว)

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (ธงเขียว)

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ธงเขียว)

บัญชีสรุปค่าธรรมเนียมขยะแต่ละหมู่บ้าน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (ธงเขียว)

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนมกราคม 2564

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนธันวาคม2563

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนพฤศจิกายน2563

แบบสำรวจขยะต้นทาง ประจำเดือนตุลาคม 2563เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น