การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ITA) ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ITA ประจำปี 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมิน ITA ประจำปี 2563

ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2562

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2562เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น