ติดต่อสอบถาม

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

3 หมู่ 15 พิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย 57160

โทรศัพท์ : 0-5379-5321, 0-5366-9194

โทรสาร : 0-5366-9041

Email : Wiangthoengcr@gmail.com