กองสาธารณสุขฯ
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0876601959
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายสุรพล หมอกเหมย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวลลิตา คำทา
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ปันจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายเชียร ศรศรี
คนงานประจำรถขยะ
นายสมนึก หน่อท้าว
คนงานประจำรถขยะ
นายธีรวัฒน์ จันทร์ฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น