กองสาธารณสุขฯ
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0876601959
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศุภกาญจน์ สีมอญ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
053795321 ต่อ 15
นายสุรพล หมอกเหมย
พนักงานขับรถยนต์
053795321 ต่อ 15
นางสาวลลิตา คำทา
คนงานทั่วไป
053795321 ต่อ 15
นายสมชาย ปันจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
053795321 ต่อ 15
นายเชียร ศรศรี
คนงานประจำรถขยะ
053795321 ต่อ 15
นายสมนึก หน่อท้าว
คนงานประจำรถขยะ
053795321 ต่อ 15
นายธีรวัฒน์ จันทร์ฑูรย์
พนักงานขับรถยนต์
053795321 ต่อ 15


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น