กองคลัง
นางรัตน์ตานี สิทธินนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวโชติกา แสงสุข
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอันติกา สายใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวศศิอารียา กล้าหาญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวพนิตนันท์ อุ่นเต็มใจ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพจนีย์ มีความรัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางจันทร์ฉาย ก่อเกิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายธีระพงศ์ วรรณชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น