สมาชิกสภาเทศบาล
นายอติเทพ มีปาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0930518899
นายสุชาติ แก้วกระจ่าง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0805013707
ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล วรรณสอน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0846877362
นางมาลี ช่างหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0857239081
นางคริศมาตร ธรรมชื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0857181598
นางปาริชาติ ณ น่าน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0810213531
นายสำราญ ธนะวดี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0637628550
นายสุรศักดิ์ แวววีระกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
0898534824
นายไสว ถิ่นทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0828944669
นายธนกฤต อินจา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0646397199
นายวีระพันธ์ โนวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0861892932
นางสาวสุพรรษา เพชราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0896364028
นายพัฒนา ก๋าวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
0871738461


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น