โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางเทียมแข ลีหัวสระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0626978266
นายสรรชัย หลองทุ่ง
ครู
นางธันญา มีความรัก
ครู
นางประนอม มหาวงศนันท์
ครู
นางนิตยา มาลัย
ครู
นางสาวปิยกุล อินทะยศ
ครู
นางสาวรสริน ทำของดี
ครู
นางพัชรินทร์ เมืองมูล
ครู
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
ครู
นางกาญจนา สุบิน
ครู
นางสาววัชรา มุงทอง
ครู
นางศจิษฐา นิลหุต
ครู
นายพงศกร อนุพันธ์
ครู
นางสาวอรรัมภา​ มาไกล​
ครูพี่เลี้ยง
นางสาวณัฐจิตรา​ เรือนเงิน​
ครูพี่เลี้ยง
นางณัชชา กันทะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณฐมน มิสกุล
ผู้ช่วยครู
นายบุญทา หัวนา
ภารโรง


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น