โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางสาวเทียมแข เมืองนาม
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0626978266
นายสรรชัย หลองทุ่ง
ครู
053796160
นางธันญา มีความรัก
ครู
053796160
นางประนอม มหาวงศนันท์
ครู
053796160
นางนิตยา มาลัย
ครู
053796160
นางสาวปิยกุล อินทะยศ
ครู
053796160
นางสาวรสริน ทำของดี
ครู
053796160
นางพัชรินทร์ เมืองมูล
ครู
053796160
นางสาวพิชญา ใจวังโลก
ครู
053796160
นางกาญจนา สุบิน
ครู
053796160
นางสาววัชรา มุงทอง
ครู
053796160
นางศจิษฐา นิลหุต
ครู
053796160
นายพงศกร อนุพันธ์
ครู
053796160
นางสาวอรรัมภา​ มาไกล​
ครูพี่เลี้ยง
053796160
นางสาวณัฐจิตรา​ เรือนเงิน​
ครูพี่เลี้ยง
053796160
นางณัชชา กันทะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
053796160
นางสาวณฐมน มิสกุล
ผู้ช่วยครู
053796160
นายบุญทา หัวนา
ภารโรง
053796160


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น