คณะผู้บริหาร
นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง
0818858891
นายวรการ เจนจัด
รองนายกเทศมนตรี
0818853804
นายประยูร ทิพโคต
รองนายกเทศมนตรี
0898506982
นายธันวา มีความรัก
เลขานุการนายกเทศมนตรี
0819519342
ว่าที่ร้อยตรี พงสัญญ์ คำแผ่นชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
0984299915
ว่าที่ร้อยตรี ต่อตระกูล วรรณสอน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง
0846877362
นายธนายุทธ ทิพย์บุตร
รองปลัดเทศบาล
0876601959


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น