------------------------------------------------

CSS Expanding Menus Css3Menu.com


------------------------------------------------

CSS Expanding Menus Css3Menu.com


ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เทศบาลตำบลเวียงเทิง จังหวัดเชียงราย

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 20  ซอย 2/1 1
 
  ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 2  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านตั้งข้าว
 
 
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร....
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเดิน
เชื่อมอาคารเรียนและปรับปรุงอาคารเรียน
 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.
     

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง
เลขที่ 3 หมู่ที่ 15 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร : 0-5379-5321 โทรสาร : 0-5366-9041
E-mail. wiangthoeng@hotmail.com