เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560

ตามที่ เทศบาลตำบลเวียงเทิง ได้ประกาสรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มิ.ย.2560 ตามประกาศ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560 และกำหนดการเลือกสรรในวันที่ 6 ก.ค.2560 นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ทำการสรรหาและเลือกสรรแล้ว จึงขอประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โดยได้รับคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน ดังประกาศที่แนมมา