เทศบาลตำบลเวียงเทิง

บวงสรวงเทพยดา และเจ้าหลวงเทิง

วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประชาชนผู้ที่มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาในเทพยดา และเจ้าหลวงเทิง ร่วมกันสืบฮีต สานฮอยในการบวงสรวงเทพยดา และเจ้าหลวงเทิง ณ หอเทพยดา และเจ้าหลวงเทิง ซึ่งเป็นฮีตที่ทำสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ในวันขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ก่อนวันสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อสองวัน ( ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนพฤษภาคม ) ของทุกปี มีการเชิญเทพยดาเข้าประทับร่างทรง เพื่อให้ประชาชนได้สอบถามคำถามต่างๆ ที่เกียวกับส่วนรวม สำหรับปีนี้ได้ตอบคำถามเรื่องข้าวปลาอาหารว่า ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ดี ข้าวราคาไม่ค่อยดี ปีนี้น้ำจะมากกว่าปีที่แล้ว พายุลูกเห็บมีบ้างเล็กน้อย ลมหนาวจะมาไล่ลมฝน โรคพยาธิมีบ้างเล็กน้อย สำหรับท่านที่จะมากราบไหว้ขอพรเจ้าหลวงเทิงให้หันหน้ากราบตรงที่มีรูปภาพ ท่านที่จะมากราบไหว้ขอพรเทพยดา ให้กราบไหว้หันหน้ามาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นแท่นประทับของเทพยดา ณ หอเทพยดา และเจ้าหลวงเทิง ม.๒๐ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

21 22 23 24 18403341_1388948507794509_8715494963638496453_n 1 2 3 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20