เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งานประเพณี สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ

ด้วยอำเภอเทิง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง วัดพระธาตุจอมจ้อ และประชาชนชาวอำเภอเทิง ได้กำหนดจัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

17