เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประเพณี สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ประจำปี 2560

ด้วยอำเภอเทิง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง วัดพระธาตุจอมจ้อ และประชาชนชาวอำเภอเทิง ได้กำหนดจัดงานประเพณี สรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 -10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระธาตุจอมจ้อ หมู่ที่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน ให้ดำรงส่งเสริมประเพณีสืบต่อไป

วันนี้ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ประชาชนทั่วไปร่วมใจกันพัฒนา ทำความสะอาดทางขึ้นพระธาตุจอมจ้อ และศาลเจ้าหลวงเทิงแล้วคะ เรียนเชิญทุกท่านที่สะดวกอยากร่วมพัฒนา พร้อมกันที่ สถานที่ วัดพระธาตุจอมจ้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคะ (มีภาพประกอบ)

17 9 10 11 12 13 14 15 16