เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ร่วมกันอาสาทำดีเนื่องในวันเทศบาลโดยการทำความสะอาด

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายวราพล ปรารพ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเทิง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ร่วมกันอาสาทำดีเนื่องในวันเทศบาลโดยการทำความสะอาด ถนนเข้าตลาดสดเทิง ด้วยการเก็บกวาดขยะ ดายหญ้าและล้างถนนให้สะอาด สบายตาแก่ผู้ที่มาจับจ่าย ใช้สอยในตลาดสดเทิง ณ ถนนเข้าหลังตลาดสดเทิง

14 15 16 17 18 6 7 8 9 10 11 12 13