เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ทำบุญเนื่องในวันเทศบาล

วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลเวียงเทิง โดยนายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ มีปราชญ์สม ปลัดอาวุโส นายสวาท สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นายสว่าง วิชา กำนันตำบลเวียง นายสุทธิพงษ์ ปาระคะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทิง และผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญเนื่องในวันเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเทิง

2 1 5 4 3