เทศบาลตำบลเวียงเทิง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงเทิง ออกปฎิบัติงานดับไฟป่า ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าบ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20

7 มีนาคม 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงเทิง ออกปฎิบัติงานดับไฟป่า ร่วมกับอาสาสมัครป้องกันไฟป่าบ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ 20 ณ ดอยจอมจ้อ เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามมายังวัดพระธาตุจอมจ้อ