เทศบาลตำบลเวียงเทิง

ติดต่อเทศบาลตำบลเวียงเทิง

เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

3 หมู่ 15 พิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง เชียงราย 57160
โทรศัพท์ : 0-5379-5321, 0-5366-9194
โทรสาร :  0-5366-9041

แผนที่การเดินทาง