แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ เทศบาลตำบลเวียงเทิง รอบ 6 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566-2570

ขออนุมัติและประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลเวียงเทิง (พ.ศ.2566 – 2570)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562

แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น