การจัดซื้อจัดจ้าง / การพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มีนาคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มกราคม 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น